Tarihin İlk Bilgisayarlarından Günümüze: Bilgisayarların Evrimi
Teknoloji

10 dk okuma

Bilgisayarların tarihçesi, insanlığın teknolojiye olan ilgisinin bir yansıması olarak kabul edilebilir. Bu evrim süreci, insanlığı dönüştüren birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. İnsanlığın ilk bilgisayar denemeleri, antik çağlara kadar uzanır. M.Ö. 2000’li yıllarda, çeşitli medeniyetler, hesaplamalar yapmak için basit mekanik cihazlar kullanıyordu. Ancak gerçek anlamda modern bilgisayarlar, 20. yüzyılın başlarına kadar geliştirilmedi. Dilerseniz bilgisayarların evrim sürecine dair önemli dönüm noktalarını Pasaj Blog olarak sizler için hazırladığımız bu rehberde birlikte keşfedelim.

İlk Hesaplama Araçlarının Doğuşu

İnsanlık, hesaplama ihtiyacını karşılamak için tarih öncesi dönemlerden itibaren çeşitli araçlar kullanmıştır. İlk hesaplama araçları, basit matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için doğal nesneler veya basit mekanik sistemler kullanılarak oluşturulmuştur. Bu araçlar, insanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları basit hesaplamaları yapmalarına yardımcı olmuştur.

Antik dönemlerde, insanlar hesaplamalarını yapmak için taşları, parmaklarını veya basit sayma çubuklarını kullanıyordu. Örneğin; antik Mısır’da, piramitlerin inşası sırasında yapılan hesaplamalarda taşlar kullanılmıştır. Benzer şekilde Mezopotamya uygarlıkları da çeşitli matematiksel hesaplamalar için basit sayma çubukları kullanmıştır. Bilgisayarın evrimi olarak nitelendirebileceğimiz bu serüvenin ilk adımlarının bu dönemlerde atıldığından söz etmek yanlış olmaz.

Mekanik Hesaplama Araçları

Orta çağda, mekanik hesaplama araçları ortaya çıkmaya başladı. Çeşitli saat ustaları ve matematikçiler, dişli tekerlekleri ve diğer mekanik sistemler kullanarak hesaplama araçları geliştirmeye başladılar.

17. yüzyılda, slide rule veya kaydırak cetvel olarak da bilinen mekanik bir hesaplama aracı geliştirildi. Bu araç; çarpma, bölme, logaritma ve trigonometrik hesaplamaları yapmak için kullanılmıştır. Slide rule, uzun bir tahta veya metal cetvel üzerinde kaydırılan bir göstergeye sahipti. Bu gösterge, hesaplama işlemlerini gerçekleştirmek için cetvel üzerindeki ölçeklerle ilişkilendirilmişti.

İlk mekanik hesaplama makineleri, 17. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmaya başladı. Blaise Pascal tarafından icat edilen Pascaline, dört işlemi gerçekleştirebilen mekanik bir hesaplama makinesiydi. Daha sonra Charles Babbage’in tasarladığı fakat tamamlanamayan Analytical Engine, modern bilgisayarların atası olarak kabul edilir.

Bu dönemlerdeki hesaplama araçları, matematiksel hesaplamaları yapmak için kullanılmış ve insanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları hesaplama ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol oynamıştır. Bu araçlar, aynı zamanda matematik ve bilgisayarların evrimine katkıda bulunmuş ve geliştirilmesine zemin hazırlamıştır.

Elektronik Bilgisayarların Keşfi

Elektronik bilgisayarların keşfi, 20. yüzyılın başlarında teknolojik ve bilimsel gelişmelerin hız kazanmasıyla birlikte gerçekleşti. İlk elektronik bilgisayarlar, mekanik hesaplama araçlarının yerini alarak daha hızlı ve verimli hesaplama yetenekleri sunmaya başladı.

Bu dönemdeki teknolojik gelişmeler, günümüzde kullandığımız modern masaüstü bilgisayarların temelini oluşturdu ve dijital çağın başlangıcını işaret etti. Elektronik bilgisayarlar, günümüzde yaşamın her alanında önemli bir rol oynamakta ve sürekli olarak geliştirilmeye devam etmektedir.

ENIAC ve İlk Bilgisayarlar

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), 1940’ların ortalarında, II. Dünya Savaşı sırasında, ABD ordusu tarafından topçu menzil tablolarını hesaplamak için geliştirilen ilk geniş ölçekli elektronik bilgisayardır. ENIAC, yaklaşık 30 ton ağırlığında, elektronik tüplerden oluşan devasa bir makinedir. ENIAC’ın diğer özellikleri ise şunlardır:

  • Elektronik Tüpler: ENIAC, 17.468 vakum tüpü kullanıyordur. Bu tüpler, elektrik sinyallerini kontrol etmek ve işlem yapmak için kullanılan temel elektronik bileşenlerdir. Ancak vakum tüplerinin sıcaklık duyarlılığı ve güç tüketimi gibi dezavantajları vardır.
  • Programlanabilirlik: ENIAC, programlanabilir bir bilgisayardır, yani kullanıcıların farklı hesaplama görevleri için programlar oluşturmasına izin veriyordur. Ancak programlama süreci oldukça karmaşıktır ve fiziksel olarak kablolama yapılması gerekiyordur.
  • Hesaplama Gücü: ENIAC, manuel hesaplama araçlarına kıyasla çok daha hızlı ve verimlidir. Birkaç saniye içinde birçok matematiksel işlemi gerçekleştirebilir ve topçu menzil tablolarını hızlı bir şekilde hesaplayabilir.

ENIAC, modern bilgisayarların tarihçesinde önemli bir dönüm noktasıdır ve birçok açıdan teknolojinin gelişimine öncülük etmiştir. Ancak günümüzdeki yapay zekâ telefonlar

ve gelişmiş bilgisayarların sunduğu standartlara göre oldukça büyük, karmaşık ve sınırlı bir kapasiteye sahiptir.

ENIAC’ın ardından bir dizi elektronik bilgisayar geliştirildi ve teknoloji hızla ilerledi. Bugün, ENIAC tarihsel öneme sahip olsa d modern bilgisayarlar çok daha küçük, daha güçlü ve daha kullanıcı dostudur.

Transistörler ve Entegre Devreler

Transistörler ve entegre devreler, modern bilgisayarların gelişiminde önemli bir rol oynayan elektronik bileşenlerdir. İlk transistörlerin icat edilmesiyle, büyük ve hantal elektron tüplerinin yerini alacak daha küçük, daha güçlü ve daha verimli cihazlar geliştirilebilmiştir.

Transistörler, bir elektrik sinyali uygulandığında akımı kontrol eden yarı iletken cihazlardır. Küçük boyutları ve düşük güç tüketimleri sayesinde, elektronik devrelerde yaygın olarak kullanılırlar. Entegre devreler ise birçok elektronik bileşeni tek bir yonga üzerinde birleştiren küçük devrelerdir. Bu sayede, daha karmaşık ve işlevsel cihazlar daha küçük boyutlarda üretilebilir.

Bilgisayarların tarihçesinde önemli bir yere sahip olan entegre devreler, dijital ve analog işlevlerin yanı sıra karmaşık sinyal işleme görevlerini de gerçekleştirebilir. Bilgisayarların ve diğer elektronik cihazların performansını artırmak için sürekli olarak geliştirilir. Bu teknolojilerin keşfi, elektronik endüstrisinde ve bilgisayarların tarihsel gelişiminde devrim niteliğinde bir dönüm noktası olmuştur. Daha küçük, daha hızlı ve daha güçlü bilgisayarların ortaya çıkmasına imkan tanımışlardır. Günümüzdeki akıllı telefonlardan süper bilgisayarlara kadar birçok cihazda kullanılan bu bileşenler, teknolojinin ilerlemesinde önemli bir rol oynamaya devam etmeyi sürdürür.

Kişisel Bilgisayarlar ve Mikroişlemciler

Bilgisayarların tarihçesinde temel bir işlev gören ilk mikroişlemci, 1971 yılında Intel tarafından üretilen 4004 çipidir. Bu çip, 2.300 transistör içeriyordur ve saatte yaklaşık 60.000 işlem gerçekleştirebiliyordur. Ancak bu, o zamanlar için oldukça etkileyici bir başarıydı;  kişisel bilgisayarların ve diğer dijital cihazların gelişiminde bir dönüm noktasıdır.

Zamanla, mikroişlemcilerin gücü ve karmaşıklığı arttı ve günümüzdeki modern mikroişlemciler milyonlarca hatta milyarlarca transistör ile milyarlarca işlemi saniyede gerçekleştirebilir. Hâl böyle olunca bir zamanlar sadece devlet kurumlarının veya büyük şirketlerin erişebildiği güçlü hesaplama yetenekleri, bu teknolojiler sayesinde artık herkesin evine kadar gelmiştir.

Mikroişlemciler, All-in-One bilgisayarların yanı sıra mobil cihazlar, akıllı ev sistemleri, tıbbi cihazlar ve diğer birçok endüstriyel uygulama için de temel bir bileşen hâline gelmiştir. Bu nedenle mikroişlemcilerin devrim niteliğindeki etkisi, modern yaşamın hemen her yönünde hissedilebilir.

Mobil Cihazlar ve Bulut Bilişim

Kişisel bilgisayarların yükselişi, teknolojinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Bilgisayarlar; evlerde, okullarda ve iş yerlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Ardından, mikroişlemcilerin ve mobil cihazların gelişimiyle birlikte, bilgisayarlar daha taşınabilir ebatlara getirilerek bilgiyi her zaman ve her yerde bilgiye erişebilir hâle getirmiştir.

Bilgisayarların evrimi, sadece donanım değil, aynı zamanda yazılım ve internet gibi teknolojilerin de gelişimini içerir. Bu tür yenilikler, bilgisayarların işlevselliğini ve kullanım alanlarını genişletirken dijital çağın getirdiği sonsuz fırsatları da beraberinde getirmiştir. Günümüzde, yapay zekâ, bulut bilişim, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler, bilgisayarların tarihçesinde yatan evrimi daha da ileri taşıyordur. Bu teknolojiler, bilgisayarları daha akıllı, daha bağlantılı ve daha verimli hâle getirerek, insanlığın geleceğini şekillendirecek önemli araçlar olarak hayatlarımızda önemli bir yere sahiptir.

scrolltotop svg