Role Play Dünyasına Yeni Giriş Yapanlara: Role Play Terimleri
Oyun

9 dk okuma

Rol yapma kelime anlamını taşıyan role play, genellikle “oyun içinde karakter ve seviye geliştirme” olarak açıklanır. Oyunlarda seçilen karakter üzerinden onu geliştirmek ve istenildiği gibi şekillendirmek bunu ifade eder. Role play oyun içinde “RP” kısaltmasıyla da geçer. “RP”nin sonuna “G” harfini alması da RPG anlamı olarak rol yapma oyununa karşılık gelir. Role play dünyası kendine özgü terimleri ve derin anlamları barındıran geniş bir kültürdür. Role play terimleri yeni başlayanlar için karmaşık ve anlaşılması zor olabilir. Kendine özgü terimlerle tanışarak bu dünyanın kapılarını açmak ve deneyimi zenginleştirmek için önemli bir adımdır. Role play’in temel olarak 3 farklı türü vardır. Metin tabanlı, masaüstü ve canlı aksiyon rol yapma farklı deneyimleri beraberinde getirir. Bunların her biri farklı deneyimler sağlar.

Hayal Gücünün Sınırlarını Zorlayan Role Play Nedir?

Role play, bir kişinin belli bir karakteri farklı açılardan canlandıran performans sanatıdır. Oyun dünyasında belli bir rolü alarak o karakterin bakış açısından düşünmek, hissetmek ve anlamak bunun esasını oluşturur. Oynanan oyunda rol yaparken tamamen kendi karakterinizden arınmanız gerekir. Buradaki önemli olan nokta rol yaparken eğlenmek ve keyif almaktır. Bu alanda tüm role play terimleri yapılacak şeyi anlamak için önemlidir. Birçok terimi barındıran role play oldukça geniş ve kapsamlı bir alandır.

En Çok Kullanılan Role Play Terimleri Nelerdir?

Bu performans sanatı büyüleyici ve derinlemesine anlamlar taşıyan bir kategoridir. RP terimleri ve anlamları bu sanatı daha iyi anlamaya yardımcıdır. Oyun bilgisayarları ve

dizüstü bilgisayarlar aracılığıyla oyun oynarken bu terimlere ihtiyaç duyabilirsiniz. En çok kullanılan terimler genellikle karakterle ilgili olanlardır. Karakterin hâl ve durumlarını belirten kelimeler ingilizcedir ve kısaltmaları bulunur. Kısaltılmış role play terim anlamlarını öğrenerek bu alan hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. En fazla kullanılan role play terim açıklamalarını bilmek sizi bu kategoriye daha fazla dahil eder.

Fail-RP

Fail-RP, Fail Role Play’in kısaltılmış hâlidir. Fail RP anlamı ise oyuncunun role play durumunu başarısız şekilde canlandırmasıdır. Örneğin karakterin rolüne uygun olmayan davranışlarda bulunmak buna yol açar. Fail-RP başarısız bir kavram olduğu için olumsuz nitelik taşır.

Fear RP.

Fear RP, karakterin gerçekçi bir korku durumunda vereceği tepkiyi canlandırmasını ifade eder. Fear role play terimi tehlike ve korku durumlarında gerçekçi bir tepki verilmesi gerektiğini söyler.

Powergaming (PG)

Powergaming, karakterin çok güçlü ya da gerçeği yansıtmayan yetenekleri olduğunu ifade eder. Aynı zamanda oyunu manipüle etmek de bu kavramın içerisindedir. Powergaming terimi genellikle diğer oyunculara karşı adil olmayan avantajlar sağlar.

Metagaming (MG)

RP terimleri arasında bulunan metagaming, oyuncunun oyundaki karakterinin hiç bilmediği bilgileri kullanarak olayı etkilemesi anlamına gelir. Bu tür durumlarda genellikle karakterin içinde olması gereken bilgi, oyuncunun dışındaki kaynaktan elde etmesi görülür.

IC-OOC Mixing

Bu terim IC in Character ve Out of Character kelimelerin kısaltılmış hâlidir. Anlamı oyun içi (IC) ve oyun dışı (OOC) bilgilerin karıştırılmasıdır. Oyunun karakteri hakkındaki bilgileri oyun dışındaki sohbet ya da kaynaklarla karıştırması durumudur.

Random Death Match (RDM)

RDM, bir rol play çatışması olmaksızın rastgele ve sebepsiz yere bir karakterin öldürülmesi anlamına gelir. Bu terim role play topluluklarında olması gereken hikaye ve etkileşimleri korumak için kullanılır. Aynı zamanda gerçekçi bir atmosfer ve adil oyun ortamı oluşturmak da bunlar arasındadır.

Vehicle Death Match (VDM)

VDM, bir araç kullanarak başka bir karakteri kasıtlı şekilde öldürmektir. Böyle bir durumda oyuncu aracını kullanarak başka bir karaktere saldırarak öldürmeye çalışır. Bunlar oyunun gerçekçi ve adil bir şekilde ilerlemesini engeller. Bu role play terimi genellikle engellenmeye çalışılan bir durumdur.

Bug Abuse

Bug Abuse, oyun içindeki hataları ve bug’ları kötüye kullanarak avantaj elde etmeye çalışmaktır. Bir oyuncu oyundaki hatayı bilerek ve kasıtlı şekilde kullanıp dengeyi bozmaya çalışıyorsa “bug abuse” olarak adlandırılır. Kötüye kullanımı ifade eder ve hoş karşılanmaz.

Non-RP Driving

Non-RP Driving, role play esnasında araç kullanımının gerçekçi şekilde canlandırılmamasını ifade eder. Araç sürerken olası bir kovalamaca veya çatışma gibi durumlarda gerçekçi sürüşün beklendiğine vurgu yapar. Böyle durumlar “non-rp driving” kapsamına girer.

Role Check

RP terimleri arasında sıkça kullanılan role check, rol kontrolü anlamına gelir. Role play içerisindeki karakterin kimliğini veya rolünü belirlemek için yapılan kontrol anlamına gelir. Genellikle oyun yöneticileri veya diğer oyuncular tarafından yapılır. Oyundaki gerçekçilik ve tutarlılık standartlarını korumak için başvurulur.

In Character (IC)

In character, role play oyunlarında karakter içinde olduğunu belirten bir kavramdır. Yani oyuncu karakterini canlandırırken onun dünya görüşü, davranışları ve diğer özellikleriyle bütünleşmiş hâldedir. Oyuncu IC durumundayken karakterin bakış açısından düşünür, hisseder ve hareket eder.

New Life Rule

Role play terimlerinden New life rule, bir karakterin ölümünden sonra oyuncuya belli bir süre boyunca ölen karakterinin hatıralarını unutma kuralını hatırlatır. Oyun esnasında bir karakter öldüğünde oyuncu belli süre boyunca ölümden önceki olay, kişi ve bilgileri hatırlamamalıdır.

Revenge Kill

Bu role play terimi karakterin ölümünden sonra intikam amacıyla öldürülmesi anlamını taşır. Karakter ölümünün ardından geri dönüp intikam almak için saldırıya geçerse bu “revenge kill” olarak adlandırılır. Genellikle hoş karşılanmayan ve birtakım kurallarla yasaklanan bir durumdur.

GhostRP

GhostRP, oyuncunun karakterini canlandırmaması veya gerçekçi bir davranış sergilememesi demektir. Bu role play terimi oyun dünyasında hayalet gibi bir varlık göstermeye çalışanlar için kullanılır.

Cop Bait

Cop bait, oyuncuların polisleri çekmeye çalışan davranışlarında kullanılır. Kasıtlı olarak yasal olmayan davranışlar yaparak polis müdahalesini amaçlayan hareketler bunlar arasındadır.

Ninja Jacking

Bu role play terimi “araç çalma” eylemini ifade eder. Oyuncunun hızlı ve dikkat çekmeden araç çalma girişimi bu terimle açıklanır.

Force RP

Role play terimleri arasındaki Force RP, bir karakterin başka bir karaktere karşı zorla role play uygulamasıdır. Karakter başka birini dayatma kullanarak bir olaya dahil etmeye çalışıyorsa bu force role play olarak adlandırılır. Genellikle gerçekçilik kurallarına aykırı bir davranıştır.

Retarded RP

Retarded RP, hoşgörüsüz bir terim olarak kullanılır. Bir oyuncunun gerçekçi role play standardına uymaması, rahatsız edici ve anlamsız şekilde oyunu etkilemesini eleştiren bir ifadedir.

Combat Log

Role play terimlerinden çok kullanılan Combat Log, oyunun çatışma esnasında sunucudan ve ortamdan çıkmasıdır. Bu ifade sorumluluktan kaçmayı ifade eder. Oyuncunun çatışma esnasında çıkması ya da bağlantısının kopması hoş karşılanmaz ve bazı durumlarda cezalandırılır.

Bunnyhopping

Bunnyhopping, oyuncunun karakterini zıplayarak ya da atlayarak hareket ettirmesidir. Karakterin aşırı ya da gerçekçi olmayacak şekilde zıplaması oyunun standartlarını bozar. Bu yüzden genellikle kurallarla sınırlandırılır ve kontrol altına tutulur.

Out of Character (OOC)

Out of Character, karakterin dışında ya da gerçek dünyada anlamına gelir. Oyuncuların kendi arasındaki sohbet, soru ve diğer etkileşimler OOC olarak ifade edilir. Karakterin kendi düşünceleri ve iletişimi için kullanılan bir terimdir. Genellikle karakterin oyun içinde (IC) ve oyun dışında (OOC) olduğunu tanımlamak için kullanılan ifadelerle durumlar birbirinden ayrılır.

scrolltotop svg